Vui lòng đọc kĩ những Điều Kiện & Điều Khoản bên dưới trước khi sử dụng website này

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này (cùng với Chính sách quyền riêng tư) cho biết các điều khoản sử dụng mà bạn có thể sử dụng trang web này cho dù là khách hay người dùng đã đăng ký. Việc sử dụng trang web của chúng tôi bao gồm truy cập, duyệt hoặc đăng ký để sử dụng các trang web của chúng tôi.

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý và tuân thủ với các Điều khoản sử dụng này. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web của chúng tôi, vì những điều khoản này sẽ áp dụng trong việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao này để tham khảo trong tương lai. Vui lòng đọc các Điều khoản này và kiểm tra lại thường xuyên để xem xét mọi thay đổi vì tính ràng buộc về mặt pháp lý với bạn. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng hoặc thay đổi này, bạn phải ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Nếu bạn chọn truy cập trang web từ các địa điểm bên ngoài Việt Nam, bạn phải chịu trách nhiệm về hậu quả cũng như tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

Chính sách bảo mật

Ngoài Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, Chính sách quyền riêng tư cũng sẽ được áp dụng trong việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi đưa ra các điều khoản mà chúng tôi xử lý bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào (đã được xác định trong đó) mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc do bạn cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý như vậy và bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác. Ngoài ra, bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc chuyển giao thông tin qua Internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn. Bạn hiểu rằng bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin nào bạn gửi đến trang web đều có thể bị người khác đọc hoặc chặn, ngay cả khi có một thông báo đặc biệt rằng một đường truyền cụ thể được mã hóa.

THAY ĐỔI TỪ WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cập nhật trang web của mình và có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi có thể bị lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung đó.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó sẽ không có lỗi hoặc thiếu sót.

TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Trang web của chúng tôi được cung cấp miễn phí.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, sẽ luôn hiện hữu hoặc không bị gián đoạn. Việc truy cập vào trang web của chúng tôi được cho phép trên cơ sở tạm thời. Chúng tôi có thể tạm dừng, rút, ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do gì trang web của chúng tôi không hiện hữu bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Bạn chịu trách nhiệm thực hiện những việc cần thiết để có quyền truy cập vào trang web của chúng tôi.

Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các điều khoản sử dụng này cũng như các điều khoản và điều kiện hiện hành khác và họ phải tuân thủ chúng.

TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU CỦA BẠN

Nếu bạn chọn hoặc bạn được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải giữ bảo mật thông tin đó. Bạn không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng hoặc mật khẩu người dùng nào, cho dù do bạn chọn hay do chúng tôi cấp, mọi lúc nếu trong trường hợp bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong các điều khoản sử dụng này.

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác ngoài bạn biết mã nhận dạng hoặc mật khẩu người dùng của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi tại trangtrinoithatdad@gmail.com.

Chúng tôi là người nắm giữ mọi thông tin của website và được quyền yêu cầu tôn trọng quyền sở hữu này.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có giấy phép từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của trang web chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, bạn không được quyền sử dụng trang web của chúng tôi ngay lập tức và bạn phải trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào cho tài liệu mà bạn tạo ra.

NO RELIANCE ON INFORMATION

Những nội dung trên trang web của chúng tôi chỉ là thông tin chung và được cung cấp mà được đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, có thể bằng cách thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kì thông tin được kiểm chứng nào mang tính thương mại, thẩm mỹ hoặc cho bất kỳ mục đích cụ thể nào khác. Mặc dù thông tin cung cấp được cho là chính xác, chúng tôi không thể đảm bảo thông tin này không chính xác. Bạn không nên hoàn toàn dựa vào thông tin này. Bạn phải tìm được lời khuyên mang tính chuyên môn hoặc từ các chuyên gia trước khi thực hiện hoặc ngưng mọi hành động trên nội dung trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cố gắng để cập nhật thông tin trên trang web của mình, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung trên trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc luôn được cập nhật.

DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC

Chúng tôi sẽ thỉnh thoảng cung cấp các dịch vụ tương tác trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Phòng trò chuyện.
 • Bảng thông báo.

Khi cung cấp bất kỳ dịch vụ tương tác nào, chúng tôi sẽ đưa thông tin rõ ràng cho bạn về loại dịch vụ được cung cấp, dù dịch vụ đó có được kiểm duyệt hay không và hình thức kiểm duyệt nào được sử dụng (bao gồm cả con người hay kỹ thuật).

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh giá mọi rủi ro có thể xảy ra đối với người dùng (và đặc biệt là đối với trẻ em) từ bên thứ ba khi họ sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào được cung cấp trên trang web của chúng tôi và chúng tôi sẽ có quyết định trong từng trường hợp về việc có phù hợp để sử dụng việc kiểm duyệt dịch vụ có liên quan (bao gồm loại kiểm duyệt nào sẽ sử dụng) trong từng trường hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ quan sát, giám sát hoặc kiểm duyệt bất kỳ dịch vụ tương tác nào chúng tôi cung cấp trên trang web của mình và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào của người dùng trái với tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi , cho dù dịch vụ được kiểm duyệt hay không.

Việc trẻ vị thành niên sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào của chúng tôi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của họ. Chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ khi cho phép con mình sử dụng một dịch vụ tương tác phải trao đổi với con cái về sự an toàn của chúng trên mạng, vì điều đó không phải là điều dễ hiểu. Người chưa thành niên đang sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào cũng cần được biết về những rủi ro tiềm ẩn đối với họ.

Khi chúng tôi kiểm duyệt một dịch vụ tương tác, thông thường chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cách liên hệ với người điều hành, nếu có vấn đề hoặc khó khăn phát sinh.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Không có điều nào trong các điều khoản sử dụng này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi, hoặc sự xuyên tạc hay gian lận từ chúng tôi, hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể được loại trừ hoặc giới hạn bởi luật pháp Việt Nam.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, bảo hành, đại diện hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, cho dù rõ ràng hay ngụ ý.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ người dùng nào về mọi tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù trong hợp đồng, tra tấn (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc nếu không, có thể thấy trước, phát sinh theo hoặc liên quan đến:

 • sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web của chúng tôi; hoặc là
 • sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn là người dùng doanh nghiệp, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về:

 • tổn thất về lợi nhuận, hoạt động bán hàng, kinh doanh hoặc doanh thu;
 • tạm dừng kinh doanh
 • tổn thất về những khoản tiết kiệm dự phòng
 • tổn thất về những cơ hội, thiện chí hoặc uy tín kinh doanh; hoặc
 • bất kì tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp nào

Nếu bạn là người dùng cuối, xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp trang web để sử dụng phạm vi trong nước và tư nhân. Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào và chúng tôi không có trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.

Các giới hạn và miễn trừ trách nhiệm khác nhau sẽ được áp dụng cho trách nhiệm pháp lý phát sinh do việc cung cấp bất kỳ phương tiện hoặc hàng hóa nào cho bạn, và sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện cung cấp của chúng tôi.

VIRUS/ MÃ ĐỘC

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi và vi-rút. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do vi-rút, những cuộc tấn công từ chốt dịch vụ hoặc tài liệu công nghệ nguy hiểm khác có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn do bạn sử dụng trang web hoặc do bạn tải xuống bất kỳ nội dung nào trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

Bạn chịu trách nhiệm trong việc cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của bạn để truy cập trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm chống vi-rút của riêng bạn.

Bạn không được sử dụng sai trang web của chúng tôi bằng cách cố ý giới thiệu virus, trojan, worm, bom có tổ chức hoặc tài liệu độc hại khác hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được phép truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Bạn có thể bị buộc tội hình sự nếu bạn vi phạm yêu cầu này và chúng tôi sẽ báo cáo mọi vi phạm như vậy cho các cơ quan hành pháp có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, chúng tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt quyền sử dụng trang web của bạn.

LIÊN KẾT TỚI WEBSITE

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn bạn thực hiện công bằng, hợp pháp và không làm tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng điều đó.

Bạn không được thiết lập một liên kết nào khi liên kết đó đề xuất hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào về phía chúng tôi khi không tồn tại.

Trang web của chúng tôi không được hiện diện trên bất kỳ trang web nào khác, bạn cũng không thể tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ.

Chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép liên kết mà không cần thông báo trước.

Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ mọi yêu cầu với các tiêu chuẩn nội dung được quy định trong Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi, được cung cấp dưới đây.

Nếu bạn muốn sử dụng nội dung trên website nằm ngoài những phần trên, vui lòng liên hệ trangtrinoithatdad@gmail.com.

LIÊN KẾT TỚI WEBSITE KHÁC

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba độc lập khác (“Trang web được liên kết”). Các trang web được liên kết này được cung cấp nhằm thuận tiện hơn cho người dùng. Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm và không xác nhận nội dung của các trang web được liên kết đó, bao gồm mọi thông tin hoặc tài liệu có trên các trang web được liên kết đó. Bạn cần tự mình đánh giá sự tương tác của bạn với các Trang web được liên kết này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.

CHÍNH SÁCH CHO PHÉP

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi:

 • Nếu có bất kì vi phạm nào với luật/ quy định tại địa phương, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành.
 • Nếu có bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc lừa đảo, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc hệ quả bất hợp pháp hoặc gian lận.
 • Nhằm mục đích làm hại hoặc cố gắng làm hại trẻ vị thành niên bằng mọi cách.
 • Để gửi, hoặc cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi, được liệt kê dưới đây.
 • Để truyền hoặc mua, gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo, ấn phẩm khuyến mại không được yêu cầu hoặc trái phép hay dưới bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (spam). Điều này bao gồm việc sử dụng trang web cho các mục đích tiến hành và / hoặc phổ biến các cuộc khảo sát, cuộc thi, hình thức đa cấp, thư dây chuyền, email rác, spam hoặc gửi bất kỳ tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu.
 • Để tải lên, hoặc cung cấp các tệp có chứa hình ảnh, hình chụp, phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật bản quyền hoặc nhãn hiệu (hoặc quyền riêng tư hoặc công khai) trừ khi bạn có quyền sở hữu hoặc kiểm soát các quyền theo đó hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết để làm điều tương tự.
 • Để sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào, bao gồm hình ảnh hoặc hình chụp được cung cấp qua trang web dưới bất kỳ hình thức nào gây vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.
 • Để cố ý truyền bất kỳ dữ liệu nào, hãy gửi/ tải lên bất kỳ tài liệu nào chứa virus, Trojan, worm, bom hẹn giờ, keystroke logger, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình gây hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm máy tính nào hoặc phần cứng.

Bạn cũng đồng ý:

 • Không được nhân bản, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào của trang web trái với quy định của các điều khoản sử dụng này.
 • Không truy cập khi không có thẩm quyền can thiệp, làm hại hoặc phá vỡ:
  • bất kì phần nào của website;
  • bất kì thiết bị hoặc mạng lưới tại nơi mà website chúng tôi được lưu trữ;
  • bất kì phần mềm nào được dùng trong việc cung cấp website; hay
  • bất kì thiết bị hoặc mạng lưới, phần mềm được sở hữu hoặc đường dùng bởi bên thứ 3 bất kì.

TIÊU CHUẨN NỘI DUNG

Những tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kì hoặc tất cả tài liệu nào bạn đóng góp cho website (sự đóng góp, xây dựng) và cho bất kì dịch vụ tương tác nào có liên quan đến website.

Bạn phải tuân thủ yêu cầu về mặt ngôn từ và cách hành văn theo các tiêu chuẩn sau đây. Các tiêu chuẩn này áp dụng cho từng phần hoặc toàn bộ bất kì đóng góp nội dung nào.

Việc đóng góp phải:

 • Chính xác (nêu lên những sự thật)
 • Chân thực (nơi đưa ra ý kiến)
 • Tuân thủ theo pháp luật hiện hành của Việt Nam và ở bất kì quốc gia nào mà nội dung này được hiển thị.

Việc đóng góp không được:

 • Chứa bất kì tài liệu/ thông tin nào mang tính phỉ báng người khác.
 • Chứa bất kỳ tài liệu/ thông tin mang tính tục tĩu, gây khó chịu, thù hận hoặc gây hiềm khích
 • Quảng bá cho những tài liệu khiêu dâm.
 • Thúc đẩy sự bạo lực.
 • Thúc đẩy nạn phân biệt đối xử về chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • Vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu thương mại của bất kỳ người nào khác.
 • Có khả năng lừa dối người khác.
 • Có khả năng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào liên quan đến bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tự tin.
 • Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
 • Có khả năng đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết.
 • Có khả năng quấy rối, khiến người khác buồn bã, xấu hổ, cảnh giác hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.
 • Nhằm mục đíhc mạo danh bất kỳ người nào, hoặc để xuyên tạc danh tính hoặc ám chỉ với bất kỳ người nào.
 • Tạo ấn tượng rằng thông tin đóng góp đó xuất phát từ chúng tôi.
 • Ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào, chẳng hạn như vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.

VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Theo quyết định ban hành, chúng tôi sẽ xác định liệu có vi phạm chính sách sử dụng được chấp nhận này hay không thông qua việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Khi xảy ra việc vi phạm, chúng tôi sẽ có những hành động hoặc chế tài phù hợp.

Việc không tuân thủ chính sách Điều khoản sử dụng này cấu thành vi phạm nghiêm trọng các điều khoản sử dụng mà bạn được phép sử dụng trang web của chúng tôi và có thể dẫn đến việc chúng tôi thực hiện tất cả hoặc bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Rút lại quyền sử dụng trang web ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn.
 • Xóa bài đăng hoặc các tài liệu nào mà bạn tải lên trang web ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn/
 • Đưa ra cảnh cáo
 • Thủ tục tố tụng pháp lý yêu cầu bạn hoàn trả tất cả các chi phí trên cơ sở bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) do vi phạm.
 • Những chế tài theo luật định khác.
 • Tiết lộ thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật nếu chúng tôi cảm thấy hợp lý và cần thiết.

Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với các hành động được thực hiện do vi phạm chính sách Điều khoản sử dụng này. Các câu trả lời được mô tả trong chính sách này không bị giới hạn và chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi cho là hợp lý.

Do vậy, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự quyết định và không cần thông báo trước về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web và / hoặc chặn quyền truy cập trong tương lai của bạn vào trang web nếu xác định rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc các thỏa thuận hoặc hướng dẫn khác liên quan tới việc bạn sử dụng trang web. Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản sử dụng này sẽ cấu thành hành vi kinh doanh bất hợp pháp và không công bằng và sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự quyết định và không cần thông báo trước, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web, vì lý do (bao gồm nhưng không giới hạn) (1) yêu cầu của cơ quan hành pháp hoặc các cơ quan chính phủ khác, (2) yêu cầu bởi bạn (tự xóa tài khoản), (3) ngừng hoặc sửa đổi tài liệu của Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, hoặc (4) các sự cố hoặc sự cố kỹ thuật không mong muốn.

Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn (bao gồm cả danh tính của bạn) nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết cho bất kỳ cuộc điều tra hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web; hoặc để xác định, liên hệ hay có hành động pháp lý chết tài với người có hiềm nghi khả năng gây thương tích hoặc can thiệp vào (có chủ ý hoặc vô ý) quyền hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc quyền hoặc tài sản của khách truy cập hoặc người dùng trang web, bao gồm cả khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền mọi lúc để tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thấy cần thiết để tuân thủ mọi luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu chính phủ hiện hành. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi xác định rằng luật áp dụng yêu cầu hoặc cho phép tiết lộ như vậy, bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác cho mục đích chống gian lận.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ bất kỳ thông tin hoặc phương thức liên hệ nào của bạn với chúng tôi thông qua trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên/thông qua trang web và cũng có thể tiết lộ dữ liệu đó nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi xác định việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để (1) tuân thủ quy trình pháp lý, (2) thực thi các Điều khoản sử dụng này, (3) phản hồi các khiếu nại rằng mọi dữ liệu đó vi phạm quyền của người khác hoặc (4) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi, người dùng hoặc khách truy cập vào trang web và công chúng.

BỒI THƯỜNG

Theo yêu cầu của chúng tôi, bạn đồng ý bồi thường đầy đủ cho chúng tôi, bảo vệ và không làm ảnh hưởng đến các nhân viên, giám đốc, đại lý, chi nhánh, nhà cấp phép và nhà cung cấp khỏi mọi trách nhiệm, khiếu nại, chi phí, thiệt hại và tổn thất liên đới, bao gồm các khoản phí pháp lý, phát sinh từ (i) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai trang web; (ii) bạn vi phạm các Điều khoản này; (iii) và / hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba, bao gồm cả việc người khác truy cập trang web sử dụng tài khoản Internet của bạn do hành động hoặc không hành động của bạn gây ra. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào. Chúng tôi có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn phải chịu bồi thường.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi là đơn vị được cấp phép cho tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của chúng tôi và trong các tài liệu được công bố trên đó. Những tác liệu được bảo vệ bởi luật bản quyền và điều ước quốc tế trên toàn thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

Bạn có thể in bản sao/ tải xuống các trích đoạn của bất kỳ trang nào từ trang web của chúng tôi để dùng cho mục đích cá nhân và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của mình với nội dung được đăng trên trang web của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi cứng hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in hoặc tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào và bạn không được sử dụng bất kỳ hình ảnh minh họa, hình ảnh, video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa riêng biệt với bất kỳ văn bản đi kèm.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC VI PHẠM

Nếu bạn tin rằng bản quyền của bạn đã bị vi phạm và việc vi phạm đó xảy ra trên trang web này, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản ngay lập tức kèm theo thông tin theo quy định của Luật Bản quyền Việt Nam (“Thông báo vi phạm”).

Mọi thông báo vi phạm có thể gửi đến cho chúng tôi tại những địa chỉ sau:

ATTN: Số 07 Mai Hắc Đế, P. Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An.

Chúng tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng tất cả các Thông báo Vi phạm được gửi đến qua địa chỉ trên. Đổi lại, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp pháp lý nào mà bạn có thể có đối với chúng tôi về việc vi phạm bản quyền nào, trừ khi trước tiên bạn đã cung cấp cho chúng tôi Thông báo vi phạm và chỉ có cơ hội xóa tài liệu vi phạm và chỉ nếu khi chúng tôi từ chối hoặc không xóa tài liệu vi phạm trong một thời gian hợp lý. Khi chúng tôi xóa tài liệu vi phạm để phản hồi Thông báo vi phạm của bạn, bạn đồng ý không thực hiện và từ bỏ mọi quyền hành động nào đối với chúng tôi theo bất kỳ luật hiện hành nào mà bạn có thể có đối với bất kỳ tài liệu vi phạm nào xuất hiện trên Trang web trước đó loại bỏ bởi chúng tôi.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát và không thể chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với tài liệu vi phạm xuất hiện trên các trang web của bên thứ ba được liên kết trên Trang web.

LUẬT ÁP DỤNG

Nếu bạn là người tiêu dùng, xin lưu ý rằng các điều khoản sử dụng, chủ đề và việc hình thành được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Bạn và chúng tôi đều đồng ý tòa án Việt Nam sẽ có thẩm quyền xét xử.

Nếu bạn là một doanh nghiệp, các điều khoản sử dụng này, chủ đề và việc hình thành (và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng nào) đều được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Cả hai chúng ta đồng ý với quyền tài phán độc quyền của tòa án Việt Nam.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng email đến trangtrinoithatdad@gmail.com.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.